lipanj 1, 2022

EK: Hrvatska spremna prihvatiti euro

Europska komisija je 1. lipnja 2022. u svom Izvješću o konvergenciji za 2022. ocijenila da Hrvatska ispunjava sve kriterije za pridruživanje europodručju i predložila Vijeću da Hrvatska usvoji euro 1. siječnja 2023.

Vijeće će donijeti konačnu odluku o usvajanje eura u Hrvatskoj u prvoj polovici srpnja ove godine, nakon potrebnih procedura i rasprava u Euroskupini i u Europskom vijeću, te nakon davanja mišljenja Europskog parlamenta.

Hrvatska je pristupila Europskoj uniji 1. srpnja 2013. i u mehanizmu je deviznog tečaja (ERM II) od 10. srpnja 2020.

Više