studeni 25, 2021

Europska komisija odobrila kartu regionalnih potpora za Hrvatsku za razdoblje 2022. – 2027.

Europska komisija odobrila je kartu Hrvatske za dodjelu regionalnih potpora u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2027. Na regionalnoj karti Hrvatske definirane su hrvatske regije koje imaju pravo na regionalnu investicijsku potporu te je za svaku od njih utvrđen maksimalni intenzitet potpore. Intenzitet potpore maksimalni je iznos državne potpore koji se može dodijeliti po korisniku, izražen kao postotak prihvatljivih troškova ulaganja.

Navedenom kartom utvrđena su područja na kojima se mogu dodjeljivati državne potpore koje potiču gospodarski razvoj područja s niskim životnim standardom ili velike nezaposlenosti te njihov maksimalni intenzitet.

U odnosu na prethodnu podjelu, ova Karta s podjelom na četiri NUTS 2 regije donosi značajno povišenje stopa sufinanciranja za sve regije, uključujući i najrazvijeniju regiju Grad Zagreb.

Regije Panonska Hrvatska, Jadranska Hrvatska i Sjeverna Hrvatska ispunjavaju uvjete za potporu u skladu s člankom 107. stavkom 3. točkom (a) UFEU-a (tzv. područja ‘a’), s maksimalnim intenzitetom potpore za velika poduzeća između 40% i 50%, ovisno o BDP-u po stanovniku odgovarajućeg ‘a’ ‘ područje. Regija Grad Zagreb više se ne kvalificira kao područje “a” s obzirom na svoj pozitivni gospodarski razvoj, ali se sada smatra unaprijed definiranom regijom prema članku 107. stavak 3. točka (c) UFEU-a (tzv. “c” područje). Maksimalni intenziteti potpore za velika poduzeća na ovom području biti će 35%.

U skladu s tim, maksimalni intenziteti za velika poduzeća koji se mogu dodijeliti su sljedeći:
U Panonskoj Hrvatskoj 50% (što je + 25% više nego sada);
U Sjevernoj Hrvatskoj 50% (što + 25% nego sada);
U Jadranskoj Hrvatskoj 40% (što je + 15% nego sada);
U Gradu Zagrebu 35% (što je + 10% nego sada).

Za početna ulaganja s prihvatljivim troškovima do 50 milijuna eura u svim se navedenim područjima maksimalni intenziteti potpore mogu povećati za 10 postotnih bodova za ulaganja srednjih poduzeća i za 20 postotnih bodova za ulaganja malih poduzeća.