srpanj 2, 2019

INOVACIJE U S3 PODRUČJIMA – OTVORENI POZIV

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Operativni program: Konkurentnost i Kohezija 2014. – 2020.

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 15.07.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.11.2019 11:00:00

Nadležno tijelo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Svrha ovog Poziva: Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

Predmet ovog Poziva: Ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Ukupna bespovratna sredstava: 634.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 750.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici

Više o pozivu