travanj 25, 2019

POJEDNOSTAVLJEN, UBRZAN I OLAKŠAN POSTUPAK ISHOĐENJA DOZVOLA ZA GRADNJU

25. travnja 2019. godine stupile su na snagu izmjene i dopune Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju kojima će se pojednostaviti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih, uporabnih i lokacijskih dozvola.

Izmjenom zakonske regulative nastavilo se i s unaprjeđenjem pružanja elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građane i poslovne subjekte, a posebno sustava eDozvola, gdje se predviđa dogradnja Informacijskog sustava prostornog uređenja za eKonferenciju.

eKonferencija je poboljšanje koje omogućava da se popratne aktivnosti postupka izdavanja dozvola, vezane za izdavanje posebnih uvjeta javnopravnih tijela, vode elektroničkim putem u samom sustavu eDozvola.