listopad 14, 2021

Poticanje inovacija i digitalizacije gospodarstva kroz NPOO i VFO

Kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO) kroz komponentu Otporno, zeleno i digitalno gospodarstvo će se nastaviti ulagati u poticanje inovacija i digitalizaciju gospodarstva.

Procijenjena vrijednost ulaganja iz NPOO u djelu koji se odnosi na inovacije i razvoj i primjenu novih (digitalnih) tehnologija iznosi 960.450.000 kn.

Predviđena su ulaganja u sve faze razvoja inovacija, s tim da su ulaganja Ministarstva primarno usmjerena na projekte viših razina tehnološke spremnosti (TRL-a). Predviđene su mjere za poticanje akceleracije i komercijalizacije inovacija, ali i ulaganja u razvojne kapacitete poduzeća za povećanje konkurentnosti na globalnom tržištu. Ministarstvo će također potaknuti digitalnu transformaciju gospodarstva kroz podršku Europskih digitalnih centara za inovacije (EDIH), ali i direktnim podrškom projektima poduzeća za razvoj i primjenu digitalnih tehnologija i digitalizaciju poslovnih procesa. Na taj način se kroz Mehanizam za oporavak i otpornost planira podignuti razina ulaganja u istraživanje i inovacije te potaknuti one aktivnosti poduzeća koje doprinose stvaranju proizvoda i usluga dodatne vrijednosti.

Široku lepezu planiranih mjera čine financijski instrumenti i bespovratne potpore koje će poduzećima omogućiti ne samo ulaganja u potrebnu informatičku opremu i rješenja za e-trgovinu već i u know-how putem sufinanciranja savjetodavnih usluga te izrada strategija uvođenja novih, digitalnih tehnoloških rješenja u različite segmente poslovanja poduzeća, up-skill-a putem jačanja kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju. Poticati će se i suradnja s digitalno-inovacijskim hub-ovima u svrhu prijenosa znanja o dostupnim rješenjima i tehnologijama. Uz navedeno naglasak je stavljen na daljnji razvoj digitalnih inovacija koje su se pokazale kao jedan od najboljih hrvatskih izvoznih proizvoda.

Ministarstvo osniva i Europski centar za inovacije, napredne tehnologije i razvoj vještina koji će kao dionik novog digitalizacijsko-inovacijskog ekosustava putem brojnih aktivnosti koje uključuju i organizaciju B2B i B2G događaja doprinijeti diseminaciji znanja i vještina potrebnih za industrijsku tranziciju.

Planirane investicije kroz Pozive na dodjelu bespovratnih potpora te savjetodavne usluge u digitalizaciju i inovacije:
Ulaganje u upravljačke kapacitete malih i srednjih poduzeća (ukupna alokacija poziva: 30.000.000 kn) – cilj ulaganja je podržati oporavak i otpornost hrvatskih malih i srednjih poduzeća pružanjem prilagođenih planova za poboljšanje poslovanja (tj. akcijskih planova) i fazne savjetodavne podrške. MSP-ovi koji postignu ključne faze utvrđene u akcijskom planu, i na taj način pokažu predanost, dobit će pristup osposobljavanju za skupine sudionika, usmjerenom na savjetodavnu podršku tehničkih stručnjaka te individualno poslovno mentorstvo i podučavanje. Plan poboljšanja poslovanja može, između ostalog, pružiti prilagođeni smjer za digitalnu transformaciju podržanih MSP-ova. Ulaganje će pokriti troškove savjetodavnih naknada i osposobljavanja koji se pružaju MSP-ovima.
Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća (ukupna alokacija poziva: 141.700.000 kn) – cilj ulaganja je dodjela bespovratnih sredstava i podrška za spremnost za investicije novoosnovanim poduzećima za projekte čija je zrelost izvan faze dokazivanja koncepta, ali koja još nisu spremna za tržište tj. TRL 5-8. To uključuje nadogradnju, osmišljavanje, provjeru izvedbe, validaciju tržišta, ispitivanje, razvoj pilot-linija, zaštitu intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvod, postupak, usluga itd.), kao i obuku o ublažavanju i procjeni rizika potreba financiranja.
Jačanje akceleracijske aktivnosti (ukupna alokacija poziva: 60.000.000 kn) – Investicija podrazumijeva potporu za akceleraciju na razdoblje od četiri godine kako bi se uspostavio program akceleracije u Hrvatskoj. Program akceleracije omogućit će mentorstvo, podršku spremnosti za investicije i pristup mrežama investitora za skupine do 20 novoosnovanih poduzeća tijekom razdoblja od najmanje 3 mjeseca. Podrška spremnosti za investicije može uključivati pristup mentorstvu i savjetovanju poslovnih voditelja i poduzetnika, savjetovanje vezano uz strategije poslovanja i razvoja proizvoda, pristup stručnjacima u području tehnologije, stručnjacima za intelektualna prava, dobavljačima tehnologija, pristup potencijalnim klijentima, smjernice o početnim investicijskim aktivnostima i slično.
Komercijalizacija inovacija (ukupna alokacija poziva: 380.000.000 kn) – Cilj ulaganja je potaknuti komercijalizaciju inovacijskih projekata za zrele projekte koji su blizu izlaska na tržište; povećati izvoz inovativnih proizvoda, usluga ili tehnologija MSP podržavajući stvaranje kanala prodaje i distribucije na stranim tržištima; povećati inovativni kapacitet MSP.
Vaučeri za digitalizaciju (ukupna alokacija poziva: 75.000.000 kn) – Svrha vaučera za digitalizaciju je jačanje kapaciteta MSP-ova za provedbu digitalizacije i početak procesa digitalne transformacije. Vaučeri će se moći iskoristiti za provedbu specijaliziranih osposobljavanja, digitalni marketing i druge usluge. Program vaučera za digitalizaciju obuhvaća nekoliko vrsta vaučera, tj. kategorija usluga, ovisno o potrebama MSP-ova: Vaučer za poboljšanje digitalnih vještina, Vaučer za digitalnu transformaciju, Vaučer za digitalni marketing, Vaučer za kibernetičku otpornost, Vaučer za razvoj ili primjenu složenih digitalnih proizvoda i usluga.
Bespovratne potpore za digitalizaciju (ukupna alokacija poziva: 206.000.000 kn) – Bespovratna potpora za digitalizaciju poslovanja osigurava financijska sredstva za provedbu digitalnih rješenja na temelju detaljnog istraživanja potreba digitalizacije. Istraživanje se može financirati putem vaučera za strategiju digitalne transformacije ili iz drugih izvora. Ova bespovratna potpora osigurava financijska sredstva za ulaganja u digitalne alate i opremu za uvođenje novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga ili organizacijskih praksi.
Podrška za digitalne centre za inovacije (ukupna alokacija poziva: 56.500.000 kn) – Cilj ulaganja je definirati okvir za uspostavu i praćenje DIH-ova u Hrvatskoj te osigurati sufinanciranje EDIH-ova koji će biti uspješni na pozivu Europske komisije u okviru programa Digitalna Europa 2021.-2027. Na taj način će se podržati provođenje aktivnosti EDIH-ova usmjerenih na pružanje usluga MSP-ovima i drugim korisnicima u području umjetne inteligencije, računarstva visokih performanci, kibernetičke sigurnosti i drugih tehnologija.

Objava poziva u sklopu NPOO planirana je prvom polovicom 2022. godine.

U slijedećem programskom razdoblju 2021-2027, naglasak će biti na tematskom cilju Pametnija Europa, u okviru kojeg Prioriteta će se poticati intervencije usmjerene na jačanje istraživačkih i inovacijskih kapaciteta i korištenje naprednih tehnologija, iskorištavanje prednosti digitalizacije, povećanje rasta i konkurentnosti MSP-ova i razvoj vještina za pametnu specijalizaciju, industrijsku tranziciju i poduzetništvo.

Kroz OPKK 2021 – 2027 nastaviti će se s već poznatim mjerama poticanja aktivnosti istraživanja, inovacija i razvoja koje su do sada dale izvrsne rezultate kao što su:
• poziv IRI S3, namijenjen razvoju novih proizvoda, usluga i poslovnih procesa kroz povećanje ulaganja poslovnog sektora u istraživanje i razvoj i inovacije u S3 tematskim područjima,
• inovacijski vaučeri namijenjeni korištenju stručnih tehničkih znanja Znanstvenih-istraživačkih organizacija (ZIO) za potrebe inovativnih procesa i komercijalizacije inovacija

Ministarstvo će i u predstojećem razdoblju nastaviti pružati potporu poslovnom sektoru osiguranjem pristupa financiranju MSP-ova za razvoj poslovanja i povećanje konkurentnosti, odnosno za investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući i obrtna sredstva. Planira se i pružanje podrške uključivanju MSP-ova u lance vrijednosti te izgradnji održivih i otpornih sustava i procesa kroz inovacije procesa i organizacije. Osim toga poduzetnicima će biti pružena podrška za projekte usmjerena prema jačanju izvoznih potencijala i internacionalizaciji poslovanja te uključivanju u međunarodne lance vrijednosti. Uz navedeno nastaviti će se s aktivnostima poboljšanja kvalitete usluga poslovne potporne infrastrukture, te unaprjeđenja potpornih poslovnih institucija (PPI). Poseban naglasak biti će stavljen na jačanje kompetencija poduzetnika za pametnu specijalizaciju i industrijsku tranziciju i usvajanje novih i unapređenje poduzetničkih vještina u cilju podrške malim i srednjim poduzećima.