Proglašeni strateški investicijski projekti

VRSTA
PROJEKTA
NAZIV
PROJEKTA
PODNOSITELJ
PRIJAVE
PODRUČJE
INVESTIRANJA
LOKACIJA/ŽUPANIJA PRIJAVLJENA VRIJEDNOST
PROJEKTA U KN
STATUS PROJEKTA
Javni investicijski projekt Rekonstrukcija TE Plomin – zamjena postojećeg bloka 1 s blokom C u cilju modernizacije i povećanja kapaciteta HEP d.d. ENERGETIKA Općina Kršan/
Istarska županija
6,269,000,000 Odlukom Vlade od 15. svibnja 2014. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište (Komponenta
projekta Rijeka Gateway)
LUČKA UPRAVA RIJEKA GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA, PROMET Grad Rijeka/
Primorsko-goranska županija
1,600,000,000 Odlukom Vlade od 22. svibnja 2014. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Regionalni centar za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica-RCGO Piškornica Piškornica d.o.o. INFRASTRUKTURA
ZAŠTITA OKOLIŠA,
KOMUNALNO GOSPODARSTVO
Općina Koprivnički Ivanec/
Koprivničko-križevačka županija
760,000,000 Odlukom Vlade od 11. lipnja 2014. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt LNG Terminal LNG Hrvatska d.o.o. ENERGETIKA Otok Krk/
Primorsko-goranska županija
2,887,000,000 Odlukom Vlade od 16. srpnja 2015. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt AUTOKAMP PUNTA NOVA NOVA CAMPING d.o.o. TURIZAM Općina Povljana/
Zadarska županija
139,294,692 Odlukom Vlade od 28. rujna 2016. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt HOTEL PARK 5* ROVINJ MAISTRA d.d. TURIZAM Rovinj/
Istarska županija
539,000,000 Odlukom Vlade od 28. rujna 2016. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt HOTELI PLAT Hoteli Plat d.d. TURIZAM Općina Župa dubrovačka/ Dubrovačko-neretvanska županija 428,557,000 Odlukom Vlade od 23. veljače 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt POBOLJŠANJE VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA VUKOVARA Vodovod grada Vukovara d.o.o. INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Grad Vukovar/
Vukovarsko-srijemska županija
369,150,763 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Đakovo Đakovački vodovod d.o.o. INFRASTRUKTURA VODNO GOSPODARSTVO KOMUNALNO GOSPODARSTVO ZAŠTITA OKOLIŠA Đakovo/
Osječko-baranjska
251,106,130 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodnokomunalne infrastrukture grada Metkovića Metković d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju otpadnih voda INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Grad Metković/
Dubrovačko- neretvanska županija
275,480,548 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Velika Gorica VG Vodoopskrba d.o.o. INFRASTRUKTURA
ZAŠTITA OKOLIŠA
VODNO GOSPODARSTVO
Velika Gorica/ Zagrebačka županija 413,100,000 Odlukom Vlade od 9. lipnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt SUSTAV PRIKUPLJANJA, ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA SA PODRUČJA AGLOMERACIJE ROVINJ ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO D.O.O. KOMUNALNO GOSPODARSTVO Grad Rovinj/
Istarska županija
279,828,585 Odlukom Vlade od 28.srpnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt SUSTAV PRIKUPLJANJA I ODVODNJE OTPADNIH VODA “AGLOMERACIJA ZABOK I ZLATAR” I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA “OROSLAVJE” I “ZLATAR BISTRICA” ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. INFRASTRUKTURA, VODNO GOSPODARSTVO, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, ZAŠTITA OKOLIŠA Krapinsko-zagorska županija/
Gradovi Zabok, Zlatar
598,125,000 Odlukom Vlade od 28. srpnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Odvodnja i UPOV u sklopu sustava javne odvodnje “GRAD”- ZAŠTITA VODA RIJEKA KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka INFRASTRUKTURA, VODNO GOSPODARSTVO Primorsko-goranska županija/
Grad Rijeka, Grad Kastav, Općina Viškovo, Čavle Jelenje i Matulji
2,201,953,750 Odlukom Vlade od 28. srpnja 2017. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije-Zagreb istok Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije d.o.o. VODNO GOSPODARSTVO Zagrebačka županija 707,108,262 Odlukom Vlade od 1.veljače 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Petrinja Privreda d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, Petrinja INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, VODNO GOSPODARSTVO Sisačko-moslavačka županija/
Grad Petrinja
344,922,280 Odlukom Vlade od 1.veljače 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Aglomeracija Umag-Savudrija-Novigrad istarski 6. MAJ ODVODNJA d.o.o., Umag INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Istarska županija/
Grad Umag, Grad Novigrad
447,566,802 Odlukom Vlade od 1.veljače 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Razvoj vodno komunalne infrastrukture Sinj VODOVOD I ODVODNJA CETINSKE KRAJINE d.o.o. INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Splitsko-dalmatinska županija/
Grad Sinj
378,337,251 Odlukom Vlade od 13. prosinca 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija Krapina Krakom-Vodoopskrba i odvodnja d.o.o. INFRASTRUKTURA,ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Krapinsko-zagorska županija/
Općine Đurmanec, Jesenje, Radoboj i Grad Krapina
143,181,250 Odlukom Vlade od 13. prosinca 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Projekt zaštite od poplava grada Karlovca Hrvatske vode, Zagreb VODNO GOSPODARSTVO Splitsko-dalmatinska županija 670,055,000 Odlukom Vlade od 6. prosinca 2018. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt RAZVOJ VODNOKOMUNALNE INFRASTRUKTURE DUBROVNIK Vodovod Dubrovnik d.o.o. za vodoopskrbu i komunalnu hidrotehniku INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA, KOMUNALNO GOSPODARSTVO, VODNO GOSPODARSTVO Dubrovačko neretvanska županija 544,953,319 Odlukom Vlade od 1. veljače 2019. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt Napredna geotermalna energana s internalizacijom ugljikovih spojeva AAT Geothermae AAT Geothermae d.o.o. ENERGETIKA, TURIZAM, ZAŠTITA OKOLIŠA, POLJOPRIVREDE Grad Prelog/
Međimurska županija
601,191,774 Odlukom Vlade od 25. srpnja 2019. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt 1. FAZA PROJEKTA TURISTIČKO NASELJE „UVALA LIVKA, OTOK ŠOLTA“ AZURNA OBALA d.o.o. TURIZAM Općina Šolta/Splitsko-dalmatinska županija 508,899,597 Odlukom Vlade od 31. listopada 2019. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt VARTEKS kvart – urbana regeneracija VARTEKS varaždinska tekstilna industrija d.d. PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA Grad Varaždin Varaždinska županija 182,700,000 Odlukom Vlade od 23. lipnja 2021. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Hidroenergetski sustav Kosinj Hrvatska elektroprivreda d.d. ENERGETIKA Općina Perušić/Ličko-senjska županija 1,539,003,977 Odlukom Vlade od 29. srpnja 2021. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Rekonstrukcija i proširenje sjeverne luke na lučkom području vranjičko-solinskog bazena pod upravom lučke uprave Split Lučka uprava Split GOSPODARSTVO, INFRASTRUKTURA, PROMET Splitsko-dalmatinska županija/grad Split 333,997,334.10 Odlukom Vlade od 28. kolovoza 2021. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Javni investicijski projekt Rekonstrukcija postrojenja Impol-TLM d.o.o. Impol-TLM d.o.o. GOSPODARSTVO Grad Šibenik/Šibensko.kninska županija 182,869,955 Odlukom Vlade od 5. siječnja 2022. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt Marina Cavtat & Resort Marina Cavtat & Resort d.o.o. TURIZAM Općina  Konavle/Dubrovačko-neretvanska županija 625,000,000 Odlukom Vlade od 30. lipnja 2022. proglašen strateškim investicijskim projektom RH
Privatni investicijski projekt Frapa Resort Medine MEDINE d.o.o. TURIZAM Općina Rogoznica/Šibensko-kninska županija 1,037,909,593 Odlukom Vlade od 30. lipnja 2022. proglašen strateškim investicijskim projektom RH