lipanj 6, 2022

Stupio je na snagu novi Zakon o poticanju ulaganja

Novi Zakon o poticanju ulaganja (NN 63/22):

– snizio je kriterij visine registrirane stope nezaposlenosti kao preduvjeta za korištenje bespovratne novčane potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta i kapitalne troškove projekta ulaganja;

– u kontekstu otvaranja novih radnih mjesta i ublažavanja negativnih gospodarskih posljedica pandemije COVID-19, omogućio je korisnicima potpora za ulaganje da se uz već odobreno jednogodišnje produljenje trogodišnjeg razdoblja realizacije projekta ulaganja čija se realizacija preklapa s razdobljem početka pandemije COVID-19, omogući još jedna dodatna godina za otvaranje planiranih novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja:

– uskladio se s relevantnom pravnom stečevinom EU (Uredba Komisije (EU) 2021/1237 od 23. srpnja 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014) kroz uvođenje nove odredbe kojom se u slučaju privremenog ili trajnog smanjenja broja zaposlenika povezanih s projektom ulaganja u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2021. zbog pandemije COVID-19, korisnicima regionalnih potpora za ulaganje to smanjenje neće smatrati kršenjem obaveze očuvanja novootvorenih radnih mjesta na predmetnom području.

– uskladio se s novom Kartom regionalnih potpora Republike Hrvatske.

Više