travanj 19, 2021

USVOJENE REVIDIRANE SMJERNICE O REGIONALNIM DRŽAVNIM POTPORAMA

Europska komisija usvojila je revidirane smjernice EU-a o regionalnim državnim potporama (“Smjernice za regionalne potpore”), kojima se utvrđuju pravila u skladu s kojima države članice mogu dodijeliti državnu potporu poduzetnicima za potporu gospodarskom razvoju područja u nepovoljnom položaju u EU, uz istovremeno osiguravanje ravnopravnih uvjeta između država članica. Revidirane smjernice stupaju na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Smjernice za regionalne potpore prvi su skup pravila o državnim potporama koji je revidiran nakon objave Europskog zelenog plana i europske industrijske i digitalne strategije.

Smjernice za regionalne državne potpore

Prilozi_Smjernice za regionalne državne potpore